Skip to content
cropped-loggautantexttranspanre.png

FIDUCIA ASSISTANS
Personlig assistans i Halmstad

Tänk dig ett assistansbolag där du får bestämma om precis allt som har med din personliga assistans att göra. Hos oss på Fiducia Assistans får du just det! Fiducia Assistans erbjuder personlig assistans i Halmstad för personer med funktionsvariationer med målsättningen om att de ska kunna leva ett så självständigt  liv som deras funktionsvariation tillåter och där med att skapa goda levnadsvillkor.

Fiducia Assistans målsättning är att ditt liv ska vara på dina villkor och ingen annans. Oavsett kulturell bakgrund, religion, kön, sexuell läggning eller något annat ska vi behandla både medarbetare och klienter med  respekt och tillit.

Fiducia Assistans Om oss

I mitten av juni 2021 lämnade Fiducia Assistans in sin ansökan till IVO om att få bedriva verksamhet inom personlig assistans i Halmstad, södra Sverige. IVO har ännu inte godkänt verksamheten utan vi väntar med spänning på att få återkoppling och sedan förhoppningsvis sätta igång med att hjälpa någon annan till en bra vardag. Medan IVO behandlar ansökningen, läs gärna igenom informationen som finns här på hemsidan för att få en tydligare bild över vilka Fiducia Assistans är så möts vi under hösten!

Uppdatering slutet av oktober: Fiducia Assistans har ännu inte fått något besked från IVO gällande tillstånd att bedriva personlig assistans.

Uppdatering slutet av november: IVO har hört av sig och Fiducia Assistans har lämnat in en komplettering. Det är nära nu och vi håller tummarna! Nu har sidan även fått sig en uppdatering för den stundane vintern!  Kom ihåg att klä er varmt och ta hand om varandra!

Fiducia Assistans Anlita oss

Fiducia Assistans arbetar på uppdrag av våra klienter. Det är dem som avgör om vi gör ett bra eller mindre bra arbete och vi kan bli uppsagda precis när som helst.  Det är kostnadsfritt att välja ett privat assistansföretag och det ger dig stora möjligheter till påverka din egen situation.

Regeringen har nu lagt fram en proposition om att från och med första november 2021 ska det vara lagkrav på att en utförare ska ha rätt licens hos IVO för att kunna erhålla ersättning. Detta tycker vi är väldigt bra och skapar en tydlig avgränsning mellan seriösa och mindre seriösa aktörer.

När det gäller din personliga assistans är det du som alltid har det första och sista ordet. Hur vill du ha det? Vilka vill du ha som personliga assistenter? Matchar inte kemin med de assistenter vi trodde skulle fungera? Inga som helst problem, utan det är vårt arbete att se till att din vardag  blir bättre. 

Det är upp till dig att välja assistansbolag och personliga assistenter. Vi är ödmjuka inför uppgiften och förstår att ibland funkar det inte mellan två personer även om de är väldigt fina individer var för sig. Fiducia Assistans är inte prestigelösa, däremot ligger prestigen i att hjälpa någon annan. Assistans handlar inte om oss. 

Att bli klient hos Fiducia Assistans är dessutom väldigt enkelt, oavsett om du inte har haft personlig assistans sedan tidigare eller om du vill byta assistansbolag. Kontakta oss för ett inledande samtal. 

Telefon

1. Den första kontakten

Ring, maila eller lämna dina kontaktuppgifter här på hemsidan så hör vi av oss och bestämmer en tid för förutsättningslös möte. Vi kan antingen träffas hos dig, hos oss eller på någon annan plats som passar dig. Vårt samtal är givetvis belagt med tystnadsplikt. Mötet utgår utifrån din situation.

Frågor som vi funderar är följande:
Hur fungerar din personliga assistans idag? Vill du byta assistansbolag? Du kanske saknar personlig assistans, trots att du har rätt till den? Våra jurister hjälper dig gärna med en ansökan och det är kostnadsfritt.

Telefon

2. Vårt förslag till dig

Efter vårt första möte presenterar vi ett förslag på hur vi har uppfattat din situation och hur du önskar att det ska vara framåt i tiden och om din personliga assistans kan bli bättre. På så sätt vet du vad du har att ta ställning till.

Telefon

3. Du bestämmer

När du har bestämt dig för Fiducia assistans får du en egen kontaktperson. Därefter börjar vårt arbete. Vi kommer överens om ett startdatum och hjälper dig med tänkbara rekryteringar, ansökan till kommun eller Försäkringskassan. Tillsammans formar vi din assistans utifrån dina önskemål.

Fiducia Assistans logga

Fiducia Assistans – en del av något större

Fiducia Assistans är kärnverksamheten i Fiducia Sverige vars syfte är att driva verksamheter för att dels hjälpa fler människor till en bra vardag men även hjälpa fler, framför allt unga, in i arbete. Fiducia Sverige fokuserar även på att fler ska ha en sysselsättning utanför formell arbetstid och tillsammans med övriga verksamheter ser sig Fiducia Sverige som en idéburen verksamhet i första hand. I praktiken innebär det att ett överskott återinvesteras i verksamheten eller som i vårt fall doneras till någon annan eller går ut i sociala projekt i och omkring Halmstad. 

Fiducia Assistans logga

 Org 559318-8054

Fiducia Assistans logga

Email: info@fiduciaassistans.se
Telefon: +46 736 730 833
Adress: Andersbergsringen 167, 302 22 Halmstad

Skapad och framtagen för ett mer inkluderande och jämställt samhälle