Skip to content
loggautantexttranspanre

Vi är Fiducia Assistans Personlig assistans i Halmstad

Tänk dig ett assistansbolag där du får bestämma om precis allt som har med din personliga assistans att göra. Hos oss på Fiducia Assistans får du just det! Fiducia Assistans erbjuder personlig assistans i Halmstad för personer med funktionsvariationer med målsättningen om att de ska kunna leva ett så självständigt  liv som deras funktionsvariation tillåter och där med att skapa goda levnadsvillkor.

Våra klienter och assistenter värdesätter vår samhörighet. Den frambringar det lilla extra för en bra assistans. Vi strävar efter att alla inom Fiducia Assistans ska känna sig som en del av vår familj. Bra relationer skapar en större uppfattning för olika individers villkor och ger i utsträckning bättre personlig assistans.

Gratis juridisk hjälp För dig med behov av personlig assistans

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Alla kunder till Fiducia Assistans har rätt till gratis juridisk hjälp. Hjälpen inkluderar alla sorters av ärenden som är anslutna till personlig assistans.

En personlig relation Med hjärtat i Halmstad

Att känna sig lycklig och nöjd betyder olika för olika personer. Vi vill därför inte bara ha dig som klient, utan vi vill lära känna dig som person och försöka förstå vad ett lyckligt liv betyder för dig. Vi kan tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för att du ska känna dig glad och nöjd med din assistans.

Rekrytering & Bemanning För en bättre upplevelse

Eftersom den mest betydelsefulla beståndsdelen för fungerande personlig assistans är skickliga assistenter, prioriteras rekrytering stort hos oss på Fiducia. Vår enhetschef har massiv erfarenhet av rekrytering och inskolning. Alla kunder på Fiducia Assistans har rätt till gratis juridisk hjälp.
Hjälpen inkluderar alla sorters av ärenden som är anslutna till personlig assistans.

Fiducia Sverige Ditt liv på dina villkor

Ägaren till Fiducia Assistans och Fiducia Bemanning heter Fiducia Social Ventures och driver konceptverksamheten Fiducia Sverige. Fiducia Sverige, med utgångspunkt Halmstad, vill bit för bit förbättra det lokala samhället med fokus på framför allt unga. Stora delar av de överskott som genereras i de olika verksamheterna går tillbaka till Fiducia Sverige och sedan ut i samhället genom olika aktiviteter. På detta vis vet man som kund till någon av Fiducias verksamheter om att när man anlitar Fiducia är man också med och skapar ett bättre samhälle för någon annan. Fiducia betyder omtanke och tillit och detta är vårt sätt att visa omtanke och tillit till Halmstad som en gång gav oss chansen!

loggautantexttranspanre

Vi finns alltid här för dig Aldrig tvärtom

Säkerhet för dig som kund är att bortsett vem du pratar med inom Fiducia, vet vi vem DU är! Det här är en självklarhet hos oss! Därtill finns det alltid en enhetschef i beredskap som är tillgänglig dygnet runt om något akut skulle hända/inträffa! Hjälpen inkluderar alla sorters av ärenden som är anslutna till personlig assistans.

Fiducia Assistans logga

 Org 559318-8054

Skapad och framtagen för ett mer inkluderande och jämställt samhälle

Email: info@fiduciaassistans.se
Telefon: +46 736 730 833

Fiducia Assistans logga