Skip to content

Vad innebär personlig assistans?

Det ger en möjlighet till att alla ska kunna leva under samma förutsättningar oavsett om du har genomgripande funktionsvariationer. Assistenterna hjälper dig med det som kallas huvudsakliga behov. Du får hjälp med att klara av sådant du inte klarar själv. Den personliga assistansen uträttas av en eller flera personliga assistenter.  

 

Målsättningen är att erbjuda den absolut bästa personliga assistansen

Vår drivkraft är att erbjuda våra kunder den absolut bästa personliga assistansen. Det bygger på stor medkänsla hos våra medarbetare, att vi är både tillgängliga och lyhörda för våra kunders behov och att vi alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger även på bred kunskap inom väsentlig lagstiftning och sociala frågor. På detta sätt vill vi bygga ett stabilt och hållbart företag – och hjälpa våra kunder med den assistans de behöver. 

Personlig assistans för vuxna

Vi erbjuder personlig assistans för vuxna och för att möta dina behov arbetar vi i olika grader anpassade efter just dina förutsättningar. Det är avgörande för att du får personliga assistenter som du trivs bra med och att de trivs med sitt arbete.  

Personlig assistans infördes 1994 som en del i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och har kallats för både en frihetsreform och en rättighetslag. Syftet är att personer med omfattande och hållbara funktionshinder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter. Idag får cirka 13 000 vuxna personlig assistans och ungefär två tredjedelar av dem har valt ett privat assistansföretag och utvecklingsriktningen är progressiv: För cirka 10 år sedan var det ungefär en tredjedel.

Personlig engagemang, bemötande och omsorg utifrån dina behov är nyckelord för oss. Alla, oavsett hur våra kroppar fungerar eller hur vi interagerar med andra, ska alla ha rätt till goda levnadsvillkor och självständighet.

Fiducia Assistans logga

 Organisationsnummer 559318-8054

Skapad och framtagen för ett mer inkluderande och jämställt samhälle

Email: info@fiduciaassistans.se
Telefon: +46 736 730 833

Fiducia Assistans logga