Skip to content

Fiducias värdegrund

Fiducias värdegrund behärskar assistansbolagets hela verksamhet och kommer till yttring i alla möten och relationer. Fiducias verksamhet byggs på: 

Det egna värdet

Människans egenvärde genom att se varje person som en individ och bevara om dennes rätt till integritet, privatliv och trygghet.

Det egna ansvaret

Människans egenansvar genom att flitigt förorda och stödja individens
självbestämmanderätt, inverkan, jämlikhet och delaktighet.

En meningsfull dag

Människans välmåga genom att främja en så trygg och meningsfull levnadssättsom möjligt utifrån den enskildes unika villkor premiss.

Bemötandet

Människans värdighet genom ett respektfullt och accepterande bemötande vid alla kontakter.

Personlig relation

Människans självaktning genom att erbjuda och ge den enskilde en anpassad assistans av god kvalitet och varaktig positiv utveckling.

En meningsfull dag

Människans välmåga genom att främja en så trygg och meningsfull vardag som möjligt utifrån den enskildes unika villkor och premisser.

Fiducia Assistans logga

 Organisationsnummer 559318-8054

Skapad och framtagen för ett mer inkluderande och jämställt samhälle

Email: info@fiduciaassistans.se
Telefon: +46 736 730 833

Fiducia Assistans logga